Bæredygtighed

undefined

I SP Group arbejder vi systematisk med at reducere vores belastning af miljøet og fremme større miljømæssig ansvarlighed. Det gør vi ved at anvende miljøvenlige teknologier og materialer og gennem et certificeret miljøstyringssystem. SP Group arbejder konstant på at reducere koncernens miljøpåvirkninger ved at søge at mindske forbruget af vand, elektricitet og varme. Vi reducerer dermed vores CO2-udslip og optimerer energiforbruget. Vores mål er også at bidrage til miljømæssig bæredygtighed gennem vores kunders anvendelse af SP Groups produkter.

Mere end 26% af vores omsætning kommer således fra greentech-industrien, der anvender vores produkter til at

 • reducere energiforbruget
 • producere vedvarende energi


Certifikater

Som en del af det fokus, Tinby har på miljøpåvirkningen, blev virksomheden i 2016 certificeret ifølge den internationale standard ISO 14001, der er et miljøledelsessystem, der sikrer, at Tinbys processer, aktiviteter og kompetencer er rettet mod en minimering af eksterne miljøpåvirkninger. Som følge heraf identificeres miljøpåvirkninger, og blandt disse udarbejdes der planlagte forbedringer af miljøpræstationen. Derudover bliver de væsentligste miljøforhold styret og overvåget.

 

undefined Allestedsnærværende

Tinby opererer globalt med levering af PUR-løsninger til især greentech-industrien. Med moderne produktionsanlæg i Danmark, Polen, USA, Letland og Kina har vi mulighed for at levere polyuretanløsninger i store dele af verden. Derved kan vi reducere lange transportruter og dermed undgå unødvendig belastning af miljøet som resultat af CO2-udledning under transport. 

 

undefined

 

Life Cycle Assessment

Plast på flere måder de fleste alternative materialer overlegen i forhold til styrke, fleksibilitet, vægt og pris. Det er bl.a. lettere og mere fleksibelt end metal, hvorfor det oftest anvendes som alternativ til metal i forskellige industrier. Fx bliver det anvendt på de udvendige dele af rullende materiel som landbrugsmaskiner, traktorer, mejetærskere, busser og biler. Dette forlænger ikke kun materialets holdbarhed, men bidrager også til at øge transportudstyrets ydeevne og dermed til at nedsætte brændstofforbruget.

 

undefined

Affaldshåndtering af fleksibel polyuretan

I modsætning af andre typer plast og især andre typer materialer, kan polyurethan fremstilles med meget store variationer i både massefylde og stivhed, hvilket afspejles af de mange anvendelsesområder Tinbys polyuretan indgår. Vi nyder alle sammen godt af disse fantastiske egenskaber, men dette giver nogle udfordringer i forhold til genanvendelse. Der findes dog nogle forskellige måder, hvorpå man kan genanvende PUR på:

Mekanisk genbrug

 • Rebonded skum – den mest gængse metode at oparbejde PUR på er, at man kværner PUR'en til små stykker. Herefter sprøjtes der et bindemiddel ud over, hvorefter man komprimerer det til et nyt produkt fx tæpper, sportsmåtter, hynder osv.
 • Anvendes i udbredt grad til genbrug af specielt madrasser

Kemisk genbrug

 • En anden metode består af en kemisk glykoseproces. Meget forenklet bliver den brugte PUR omdannet til en 'genbrugspolyol', hvor den er i stand til at reagere med isocyanat. Genbrugspolyolen har samme egenskaber som en ny polyol, og kan derved indgå i produktionen af nye polyuretan-produkter
 • Involverer brugen af kemikalier og en del energi og er derfor især anvendeligt i de lande, hvor affaldshåndteringen typisk foregår ved deponi

Energi-genvinding

 • Polyuretan har en høj brændværdi og kan ved kontrolleret afbrænding anvendes til produktion af elektricitet samt fjernvarme, hvorfor det forsvarligt kan bortskaffes som brandbart materiale
 • I de nordeuropæiske lande benyttes afbrænding af affald i udbredt grad og er derfor et miljøvenligt alternativ til mekanisk og kemisk genbrug

Som iso-certificeret produktionsvirksomhed har Tinby derfor meget fokus på begrebet cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi handler om at bevare materialer og produkter i det økonomiske kredsløb længst muligt og med højest mulig værdi. Ressourcer, som ellers ville være endt som affald, indgår i en produktionskæden på ny. Man 'afskaffer’ så at sige begrebet affald. Vi bruger således ressourcer på oplæring af personalet i genanvendelses- og sorteringsopgaver.

undefined

PURfection

PURfection, et nyt projektsamarbejde mellem industri og forskning, skal videreudvikle og afprøve danskudviklet banebrydende teknologi til genanvendelse af polyuretan. Grundet polyuretans holdbarhed og høje ydeevne er det en meget udbredt plasttype, der anvendes i mange forskellige produkter, men efter brug ender 95% med at blive brændt af eller deponeret. Innovationsfonden investerer 12 mio. kr. i projektet.

> Læs mere om projektet

undefined

Social bæredygtig

Tinby A/S samarbejder med Grønnemoseværkstederne i Svendborg om genanvendelse af metalindlæg, der anvendes i PUR-støbningen, således at de kan indgå i nye emner. Grønnemoseværkstederne, der er en socialøkonomisk virksomhed, er Svendborg Kommunes beskyttede værksteder og aktivitets- og samværstilbud. Grønnemoseværkstederne beskæftiger ca. 160 personer, som er fordelt på syv værksteder med en bred vifte af tilbud om beskæftigelse, aktiviteter og samvær.

undefined

Derudover kan Tinby med nævne, at vi i samarbejde med Nordfyns kommune, har ansat en flygtning, som gennemførte integrationsgrunduddannelsen (IGU) i Tinby. IGU'en har til formål at sikre, at flygtninge opnår kvalifikationer, der giver grundlag for enten at på-begynde en erhvervsrettet uddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse. Du kan læse mere om forløbet her.

 

 

 • Vidste du...

  ... at vi kun bruger vandbaseret lak og slipmiddel i vores produktion. Vandbaseret maling og lak er mest miljø- og sundhedsvenligt, hvilket vi vægter højt som ISO 14001 certificeret virksomhed.

   

  undefined

   

  ______________________

   

  ... at Leanders puslepude Matty, som er produceret af Tinby, lever op til REACH og RoHS forordningerne iht. 2002/95/EC og 2011/65/EU og afgiver ikke ftalater.

   

  Puslepuden Matty - i fleksibelt PUR

  Puslepuden Matty
  - i fleksibel PUR

  ______________________

   

  ... at vi kan imødekomme ønsker til bio-kompatibelt lak, hvilket vil sige, at det er testet egnet til direkte hudkontakt i op til 24 timer pr. dag.

   

   

  undefined

   

  Badesæde

  - til rehab-sektoren 

   

  Brug for inspiration? Se vores cases hvor du kan læse mere om polyuretanens anvendelsesområder.

   

 • Vil du vide mere om polyurethan og vores øvrige løsninger?


  Vi har materialet, den tekniske knowhow og produktions-faciliteterne. 

   

  Kontakt vores salgs- og marketingchef Erik Kaag for yderligere information om polyuretan og de løsninger, vi tilbyder:

  undefined

  E-mail eka@tinby.dk 

  Mobil: + 45 42330187