Nyheder

RePURpose - Tinby deltager i stort teknologi-projekt til genanvendelse af PUR

04. oktober 2019

undefined

Tinby samarbejder med virksomheder og forskere om at udvikle en ny metode til genanvendelse af PUR – produkter og affald, som ellers blot ville ende på lossepladsen eller forbrændingsanlægget. Den nye metode skal være med til at reducere olieforbrug samt CO2-udledningen.

Tinby sadler om

Vi står over for et stort miljømæssigt problem, som kun bliver større, hvis ikke vi agerer. Denne erkendelse er Tinby og andre PUR-producerende virksomheder meget bevidste om, og alle ved vi, at vi står overfor et valg: At blive ved med at producere ny plast, også kaldet ‘virgin-plast', eller at genbruge den plast, vi allerede har produceret. 

Tinby og den danske plastbranche er i fremtiden især afhængige af evnen til at foretage en grøn omstilling, hvorfor vi i samarbejde med forskere og andre virksomheder søger nye teknologiske muligheder.

Der er ikke udsigt til at kunne erstatte al plast med genbrugsplast, eftersom teknologien ikke er god nok til dette endnu. Men vi er en del af et initiativ, som skal være med til at sikre en reduktion af den plast, der bliver ved med at blive tilført verden. Sammen med fem af de førende danske virksomheder med relation til den danske PUR-industri vil vi hos Tinby således være de bedste i verden til at genanvende PUR.

Samlet budget på 19 mio. kr.

Der er investeret en masse penge i projektet, som skal gøre de danske virksomheder førende i verden til genanvendelse af PUR-emner. PUR er allestedsnærværende og kan fremstilles med meget store variationer i både massefylde og stivhed, hvilket afspejles i de mange anvendelsesområder, som Tinbys polyuretan indgår i. 

Fordi de eksisterende teknologier ikke er gode nok, ender langt den meste PUR på forbrændingsanlæg til energigenvinding eller på lossepladsen. Men med ny teknologi vil vi ikke blot kunne spare på olien ved produktion af PUR, men også opnå en stor besparelse på CO2-kontoen, da plasten ikke længere vil ende med at blive brændt af i så stort omfang.

Ved at bringe verdens bedste forskere, teknologiudviklere og førende virksomheder sammen har projektet til formål herigennem at bringe PUR'en ind i en helt ny cirkulær økonomi, så vi for alvor kan få gjort noget ved problemet.

Mere om den nye teknologi

Helt konkret vil forskerne i projektet udvikle to teknologier. Den første metode fokuserer på materiale, der går tabt under produktion af PUR-produkter, hvor den anden metode vil dekonstruere PUR-affald - også det, som har været ude hos forbrugeren - til dets originale byggesten kaldet monomere. 

> Læs meget mere om projektet og teknologien https://innovationsfonden.dk/da/investeringer/investeringshistorier/ny-dansk-teknologi-til-genanvendelse-af-plast-kan-reducere-co2

 

  • Vil du vide mere om polyurethan og vores øvrige løsninger?


  Vi har materialet, den tekniske knowhow og produktions-faciliteterne. 

   

  Kontakt vores salgs- og marketingchef Erik Kaag for yderligere information om polyuretan og de løsninger, vi tilbyder:

  undefined

  E-mail eka@tinby.dk 

  Mobil: + 45 42330187