SP Group A/S

Tinby er en del af SP Group A/S, der primært producerer formstøbte emner i plast samt udfører overfladebelægning

SP Group producerer formstøbte emner i plast og kompositmateriale samt udfører overfladebelægning på plast- og metalemner. 

Sprøjtestøbning, polyuretan, vakuumformning og belægning

SP Group er en førende leverandør af plastforarbejdede emner til industrien og har et stigende salg og voksende produktion fra egne fabrikker i Danmark, Kina, USA, Letland, Slovakiet, Sverige, Finland, Polen og Thailand. SP Group har desuden salgs- og serviceselskaber i Sverige, Norge, Holland og Canada. SP Group er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S og havde ultimo 2022 2.480 medarbejdere og ca. 3.300 navnenoterede aktionærer.

SP Group eksisterer også som systemleverandør

SP Group A/S består af en række plastforarbejdende virksomheder (heriblandt Tinby A/S), der i et indbyrdes forhold er i stand til at skabe synergi såvel internt som i samarbejde med koncernens kunder. 

Markedet kræver i stadigt større omfang systemleverandører, der i et strategisk samarbejde kan skabe værditilvækst og konkurrencedygtighed, og som er gearet til som underleverandør at kunne følge kunden i en globaliseret vækststrategi. 

Altid en løsning inden for gruppen

Der er mange faktorer, der spiller ind ved valg af produktionsform til plastemner. Størrelse, antal enheder, livstidscyklus, materialekrav og design er nogle af dem. Valget af produktionsform er heller ikke statisk, idet det ofte kan ændre sig i løbet af produktets levetid. SP Groups samlede kompetencer betyder, at vi til enhver tid kan rådgive om og tilbyde vores kunder den optimale produktionsform.

 

undefined

Yderligere oplysninger om SP Group finder du på www.sp-group.dk