Nyheder

PURfection: Ny danskudviklet teknologi skal skabe cirkulær løsning for udbredt plasttype

28. maj 2024

undefined

PURfection, et nyt projektsamarbejde mellem industri og forskning, skal videreudvikle og afprøve danskudviklet banebrydende teknologi til genanvendelse af polyuretan. Grundet polyuretans holdbarhed og høje ydeevne er det en meget udbredt plasttype, der anvendes i mange forskellige produkter, men efter brug ender 95% med at blive brændt af eller deponeret. Innovationsfonden investerer 12 mio. kr. i projektet.

Polyuretan – også kaldet PUR – indgår i alt fra køleskabe, sko og madrasser til vindmøllevinger og biler. Den alsidige plasttype udgør otte procent af den samlede plastproduktion på verdensplan, men er meget svær at genanvende. Nu går en række store virksomheder og videnspartnere sammen om at gøre brugt PUR-plast genanvendeligt, så det kan erstatte fossilbaseret polyure-tan.

Svarer til at tage melet ud af en bagt kage
- Ambitionen med PURfection er at skabe cirkularitet for PUR-affald, så det kan omdannes til ny polyuretan af samme høje kvalitet som den oprindelige. Det er dog ikke helt ukompliceret, for det svarer groft sagt til at tage melet ud af en kage, der allerede er bagt, så man kan bruge det til nyt bagværk. Vi tror på, at vi kan lykkes med dette ved at samle et meget kompetent hold, der dæk-ker hele værdikæden. Når det lykkes, kan teknologien både eliminere en stærkt ophobende og problematisk affaldskilde, sænke brugen af ressourcer fra fossile kilder og reducere CO2-aftrykket fra produktion af PUR, fortæller projektleder Signe Grønborg fra Teknologisk Institut. Ud over Teknologisk Institut, der er projektleder og videnspartner, tæller konsortiet Aarhus Universitet, de danske virksomheder PLIXXENT, DanFoam, FLSmidth, Tinby A/S, HJ Hansen og Eldan samt Københavns Kommune og den materialevidenskabsbaserede globale virksomhed DOW.

Videreudvikler banebrydende teknologi
I PURfection arbejdes der videre med en opsigtsvækkende teknologi, der tidligere er udviklet og patenteret af Aarhus Universitet og Teknologisk Institut. Her lykkedes det at erstatte ny, virgin polyol med genanvendt polyol fra en skummadras. Polyoler er sammen med isocyanat de to ho-vedkomponenter i polyuretan.

I det nye projekt er der fokus på at kunne genbruge begge hovedkomponenter i PUR. Det kræver en kompliceret adskillelsesproces af de to komponenttyper, men det vil muliggøre, at de hver især kan anvendes som nye kemiske byggesten på tværs af produkttyper.

Projektets fokus udvides nu også til andre PUR-holdige produkter, herunder komplekse, blandede affaldsstrømme fra fx kasserede køleskabe og madrasser. Udfordringen er her, at PUR-plasten fra produkt til produkt har vidt forskellig kemisk opbygning. Næste skridt bliver derfor at kunne opsplitte polyol-molekylerne fra PUR til endnu mindre molekyler, såkaldte monomerer. Det er et vigtigt skridt henimod et råmateriale, der er både rent og ensartet på tværs af PUR-typer, så det kan indgå i forskellige polyuretan-typer.

Bred løsning for PUR-genanvendelse
Innovationsfonden har investeret 12 mio. kr. i PURfection-projektet, som skal videreudvikle og opskalere konceptet i teknologien i alle værdikæde-led til en fuld cirkulær løsning for PUR - lige fra produktionen af PUR, indsamling og bearbejdning af PUR-affaldsstrømme til processen med at genskabe grundkemikalier fra udtjent PUR. Derfor er det essentielt, at projektkonsortiet favner alle led i værdikæden for en cirkulær løsning i kombination med førende forskere og teknologiudviklere. Det involverer ikke mindst også repræsentanter for industrien, herunder Tinby A/S.

For at favne en bred løsning på det globale problem med ophobning af PUR-affald på verdensplan arbejdes der i projektet med to overordnede strategier: En for recirkulering af sporbare materialer, fx genanvendelse af PUR-afskær direkte i virksomhedens egen produktion. En anden strategi er rettet mod komplekst, blandet forbrugeraffald, der indeholder polyuretan fra mange forskellige produkter.

Begge løsninger bygger på samme overordnede princip om at udtrække kemiske byggesten fra PUR med det formål at eliminere en global problematisk affaldskilde samt at erstatte jomfruelige materialer i nye PUR-produkter til gavn for både økonomi og klima.

 

Hos Tinby er vi stolte af at være en del af PURfection-projektet.
Kontakt os gerne for mere info.