Databehandling

Databehandling

SP Group - persondatapolitik for hjemmesider 

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan SP Group A/S og dennes underafdelinger behandler persondata og cookies. Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på SP Group og denness underafdelingers hjemmesider, og den bruges til at registrere, hvilke af vores sider, du er på og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

Hvilke persondata modtager vi? 

Vi registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs-/salgshistorik.

Når du færdes på vores hjemmesider, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og hvilke af vores sider, du færdes på og hvornår.

Ønsker du ikke, at vi behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til? 

Vi bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.

Vi behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser over for dig som kontraktpart.

Hvem videregiver vi personoplysninger til? 

De personoplysninger, du afgiver til os som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.

Vores data opbevares og beskyttes i en netløsning, der er baseret i EU, og der forefindes en Databehandleraftale.

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data? 

Vi er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Vi træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data, og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år.

Særligt om cookies 

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af en af gruppens hjemmesider accepterer du SP Group A/S og dennes underafdelingers brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg. Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig Tinbys nyhedsbreve, bliver du bedt om at indtaste din e-mail-adresse. Tinby anvender e-mail-systemet Mailchimp, der er hjemmehørende i USA, dvs. et ikke-EU-land. I dette system lagres e-mail adressen. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at klikke på et afmeld-link nederst i nyhedsbrevet. Når du framelder dig, slettes din e-mail-adresse fra systemet.  

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til os per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår af vores hjemmesider.

Ønsker du efter henvendelse til SP Group A/S eller en af dennes underafdelinger at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Kontakperson:

Heine Andersen
IT-Sikkerhedschef
SP Group A/S
E-mail ha@spg.dk