Certifikater

 

 

undefined 

ISO 9001 

ISO 9001 beskriver kravene til vores kvalitetsledelsessystem og certificeringen sikrer dig at vi leverer produkter og service i ensartet kvalitet. Hver gang. Certificeringen er samtidig din garanti for at vores kvalitetsledelse til enhver tid er styret og i kontrol, samt at vi gennem løbende vurdering af risici omkring materialer, produkter mm. arbejder med at forbedre vores processer. 

   
undefined

ISO 14001

ISO 14001 er en international accepteret standard, som danner grundlag for vores miljøledelsessystem. Gennem denne certificering forpligter vi os til at forbedre det omgivende miljø, fremme miljømæssige bæredygtige initiativer i vores supply-chain og gennem konstant fokus at øge bevidstheden om vores miljømæssige aftryk internt i virksomheden og eksternt blandt vores interessenter.

   
undefinedundefined

ISO45001

Vi går op i en sund og sikker arbejdsplads, og igennem vores ISO 45001 certificering sikrer vi, at vores processer og materialer, som minimum, overholder gældende lovgivning i de lande, vi opererer i. Standarden er baseret på ledelsesprincippet Plan-Do-Check-Act (PDCA). Gennem identifikation og vurdering af de arbejdsmiljømæssige risici, som er relateret til vores aktiviteter, gennemfører vi løbende kontrolforanstaltninger for at opnå forbedringer af vores arbejdsmiljø.

   
undefined

CSR

Som datterselskab af SP Group A/S anerkender Tinby sit ansvar for at medvirke til en bæredygtig udvikling. Udgangspunktet for SP Groups arbejde med Corporate Social Responsability er FN's Global Compact, som omfatter principper om menneskerettigheder, arbejdstageres rettigheder, miljø og anti-korruption.

Principperne er opstillet som retningslinjer for virksomheders arbejde for en mere bæredygtig udvikling. SP Group - og dermed Tinby - følger principperne i FN's Global Compact.

   
undefined

RoHS

RoHS er en forkortelse af “Restriction of the Use of certain Harzardous Substances in electrical equipment”, eller på dansk begrænsning af anvendelsen af vise farlige stoffer I elektrisk og elektronisk udstyr. Det oprindelige direktiv havde nummer 2002/95/EC og blev vedtaget i 2002 og trådte i kraft i EU den 1. juli 2006.

Direktiv 2011/65/EU trådte i kraft i 2011 og er kendt som RoHS 2 og indeholder, udover de farlige stoffer, en CE mærkning. I 2015 udsendte EU et nyt direktiv – 2015/863 – som er kendt som RoHS 3. I RoHS 3 tilføjes yderligere fire stoffer (phtalater) til den oprindelige liste.

   
undefined REACH

REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på forordning (EF nr. 1907/2006) fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. 

For plastvirksomheder betyder REACH, at kemikalier og plastmaterialer kun må anvendes, hvis de er vurderet og registreret hos EU's kemikalieagentur ECHA. Tinbys produkter fremstilles primært inden for EU, og alle produkter lever efter vores bedste viden op til regulativet.

 

undefined

 

APQP4Wind

APQP4Wind er inspireret af det amerikanske kvalitetsstyringsværktøj ’Advanced Product Quality Planning’ (APQP), som oprindeligt blev udviklet til den amerikanske bilindustri. Rationalet bag APQP4Wind er, at komponentfejl og produktionssvagheder er meget dyre at udbedre, hvis de først opdages, når en vindmølle er sat i drift.

Med træning i APQP4Wind sikrer man kvaliteten tidligt og gennem alle led i produktionsprocessen, og man skaber derudover en forudsætning for at formulere ensartede kvalitetsstyringsprocesser for den internationale vindindustri.