Nyheder

Tinby bidrager til FN’s verdensmål ’bæredygtig energi’ – og arbejder i henhold til APQP4Wind

10. februar 2020

undefined

Hos Tinby fremstiller vi bl.a. plast- og kompositkomponenter til vindmølleindustrien, emner, som indirekte bidrager til at fremme FN’s verdensmål nummer 7 om bæredygtig energi. Bæredygtig energi er et af FN’s 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Som leverandør til bl.a. vindmølleindustrien bidrager Tinby til en reduktion af energiforbruget og adgangen til vedvarende energiformer - og vores ledelse, projektmedar­bejdere og operatører har gennemført træning i kvalitetsstyringsværktøjet APQP4Wind.

Standardiserede krav til leverandører til vindindustrien

Grundet de øgede krav fra vindindustrien om at kunne producere vinger billigere og mere effektivt, er de store spillere på markedet blevet enige om at standardisere deres krav til leverandørerne. Til det formål har de sammen udarbejdet en arbejds­bog for gennemførelse af projekter, og alle leverandører til vindindustrien skal følge de retningslinjer, den beskriver. Derfor har relevante medarbejdere hos Tinby i såvel ledelsen som blandt projektmedar­bejdere og operatører stærke kompetencer indenfor branchespecifik kvalitetssikring såsom ’APQP4Wind’, som de standardiserede krav kaldes.

Kvalitetsstyrings-værktøjet (med det svære navn)

APQP4Wind er inspireret af det amerikanske kvalitetsstyringsværktøj ’Advanced Product Quality Planning’ (APQP), som oprindeligt blev udviklet til den amerikanske bilindustri. Rationalet bag APQP4Wind er, at komponentfejl og produktionssvagheder er meget dyre at udbedre, hvis de først opdages, når en vindmølle er sat i drift. Med træning i APQP4Wind sikrer man kvaliteten tidligt og gennem alle led i produktionsprocessen, og man skaber derudover en forudsætning for at formulere ensartede kvalitetsstyringsprocesser for den danske vindindustri.

APQP4Wind arbejder med andre ord for at fremme kommunikationen om kvalitet på tværs af værdikæden, skabe markante omkostningsreduktioner gennem færre fejl og højere kvalitet i produktionen – samt at opnå hurtigere lancering af nye produkter.

I SP Group, som Tinby er en del af, har vi i øjeblikket 13 stk. APQP4Wind-specialister og 16 stk. APQP4Wind-ledelsesrepræsentanter.

> Læs mere om APQP4Wind her

 • Vidste du...

  ... at vi kun bruger vandbaseret lak og slipmiddel i vores produktion. Vandbaseret maling og lak er mest miljø- og sundhedsvenligt, hvilket vi vægter højt som ISO 14001 certificeret virksomhed.

   

  undefined

   

  ______________________

   

  ... at Leanders puslepude Matty, som er produceret af Tinby, lever op til REACH og RoHS forordningerne iht. 2002/95/EC og 2011/65/EU og afgiver ikke ftalater.

   

  Puslepuden Matty - i fleksibelt PUR

  Puslepuden Matty
  - i fleksibel PUR

  ______________________

  Brug for inspiration? Se vores cases hvor du kan læse mere om polyuretanens anvendelsesområder.