Nyheder

BAGGRUND: Teknisk afdeling - et stærkt bagland

04. oktober 2017

Når man som Tinby A/S arbejder med avanceret udvikling og produktion af tekniske emner i bl.a. polyuretan, er det vigtigt at kunne leve op til ansvaret om at være en stærk samarbejdspartner for kunderne. Udviklingen går stærkt. Markeder og organisationer er i konstant forandring. Og vi mødes af veldefinerede krav til kvalitet og forædlingsniveau.

Vores succes, og dermed kundens, skabes i udviklings- og implementeringsfasen. Derfor stræber vi efter at gøre tingene bedre og mere rationelt, og derfor arbejder vi løbende på at have det bedste og mest kvalificerede team - ikke mindst i vores tekniske afdeling.

 

En afdeling i konstant bevægelse

Tinbys tekniske afdeling består af ingeniører og teknikere, der opererer fra såvel Danmark som fra afdelingen i Polen - en forandringsparat afdeling i bevægelse og konstant udvikling.

”Vi må hele tiden være åbne over for nyt. Se muligheder frem for begrænsninger og være klar til at tage initiativer. Vores kunder bruger jo store ressourcer på at udvikle markedets bedste produkter, og vores opgave er at understøtte dem i deres udviklings- og produktionsproces,” siger Morten Fogh Møller, siden 2016 leder for Tinbys tekniske team.

Morten Fogh Møller repræsenterer den yngre ingeniørskare, der som relativt nyuddannede kommer ind frisk fra læreanstalterne med den seneste viden om processer og teknologi. At sammensætte organisationen, således at nytænkning og erfaring går hånd i hånd, er en af Tinbys styrker. Den 45 år gamle virksomhed ser tillid og respekt for hinandens faglighed som et bærende værdigrundlag og en forudsætning for at kunne fremstå troværdige over for kunderne. Ud over de yngre ingeniører, består tekniske afdeling derfor af en række erfarne ingeniører og teknikere, med både 10, 20 og 30 års anciennitet - medarbejdere, der besidder en stor specialistviden inden for virksomhedens kompetencefelter – en specialistviden, der kun kan opnås in-house.

Projektteams – når nytænkning og erfaring går hånd i hånd

Det er en stor styrke at kunne sammensætte de tekniske ressourcer så bredt. Tinby har nemlig udviklet en model, der implementeres straks, når kunden kommer med et udviklingsprojekt. Så tidligt i fasen som muligt nedsætter Tinby et projektteam bestående af præcis de fagpersoner, der er mest relevante for det konkrete projekt. 

”Der er nemlig ikke to udviklingsprojekter, der er ens,” forklarer Morten Fogh Møller. ”Derfor sammensætter vi vores task-force-gruppe fra projekt til projekt, således at de består af kompetencer og erfaring tilpasset projektets specifikke område.

Denne organisering sikrer en systematisk og effektiv planlægning, koordinering og implementering af projektet.”

Tinby ønsker at være kundernes forlængede ressourcer i form af viden og erfaring og at tage ansvar for store dele af værdikæden - fra idé, konstruktion og udvikling til produktion, forædling og distribution.

”Kunderne kan inddrage Tinby i det omfang, der er behov for det,” fortæller Morten Fogh Møller. ”Og vi ved af erfaring, at det for mange virksomheder kan være en stor hjælp i en travl hverdag.”

Tinby har stor erfaring med at styre komplekse projekter, store som små outsourcing-opgaver samt udvikling af nye komponenter og komplette systemer fra idé til færdigt produkt - og i den proces er Tinbys tekniske afdeling en bærende faktor.

 

Løbende intern og ekstern efteruddannelse

En løbende intern og ekstern efteruddannelse af personale er en selvfølgelighed. Kun ved at være en spændende og udviklende arbejdsplads kan vi skabe mest mulig værdi for vores kunder. 

Kemotekniker Jørgen Rasmussen bekræfter den linje:

”Det er nødvendigt at kunne tænke nyt og være opdateret på vores teknologier både i ind- og udland for at kunne være det bedste bindeled mellem vores kunder og produktionsenheder,” siger Jørgen Rasmussen, plastmager og kemotekniker. Ansat i koncernen på 20. år.

Jørgen Rasmussen er således en af flere medarbejdere, der har sit erfaringsgrundlag fra flere plastvirksomheder under SP Group.

Netop denne ressourcedeling er en vigtig synergieffekt i koncernen, hvor der altid findes en plastløsning inden for gruppens rammer. SP Group producerer som bekendt formstøbte emner i alle typer plast og udfører overfladebelægninger på plast- og metalemner, og gruppen er i dag førende leverandør af plastforarbejde emner til dansk industri og har derudover en stigende eksport og en voksende produktion fra egne fabrikker i Danmark, Polen, Letland, Sverige, Slovakiet, Kina, USA og Brasilien. • undefined

  Tinby wurde 1972 gegründet und ist heute Skandinaviens führender Anbieter von Rohlingen und Formteilen aus massivem, flexiblem und verschäumtem Polyurethan.

   

 • Vil du vide mere om polyurethan og vores øvrige løsninger?


  Vi har materialet, den tekniske knowhow og produktions-faciliteterne. 

   

  Kontakt vores salgs- og marketingchef Erik Kaag for yderligere information om polyuretan og de løsninger, vi tilbyder:

  undefined

  E-mail eka@tinby.dk 

  Mobil: + 45 42330187